+48 795927671

Jak „Biały Dom” został białym

”Biały Dom”, rezydencja prezydentów USA został zbudowany z szarego kamienia pod koniec XVIII wieku w Waszyngtonie. Budynek przybrał legendarny biały kolor dopiero kilka lat później. Według jednej z wersji, były to ukryte skutki pożaru, powstałego w czasie wojny w 1814 roku, drugiej - ściany wybielały, aby chronić kamień przed zniszczeniem w sezonie zimowym.

Farba GEOFIPTM-FB5 niezawodnie chroni budynki przed spaleniem, osadami aTMosferycznymi i mrozem ( od -60 do +1200 ºС), dlatego jest zaleca do stosowania w dziełach sztuki architektonicznej i inżynieryjnej, a także do obiektów o wartości historycznej.