+48 795927671

Badania odporności ogniowej próbek drewna zabezpieczonych powłokami GEOFIP-D

- prędkość spalania;- utrata masy próbki po badaniu (kg);- czas trwania testu;
- powierzchnia próbki (m²))


1 – jest niezabezpieczoną próbką; 2 – próbka pokryta alternatywnym materiałem ogniotrwałym; 3 – próbka zabezpieczona kompozycją GEOFIP-D1; 4 – próbka zabezpieczona kompozycją GEOFIP-D2.


Brzoza Sosna

REZULTATY BADAŃ NA OGNIOODPORNOŚĆ


Próbka nr.

Temperatura spalania próbki K

Rozprzestrzenianie się ognia [długość uszkodzonego odcinka drzewa), cm

Utrata wagi, g (próbka 40X4OX150 mm)

sosna

brzoza

norma

sosna

brzoza

norma

sosna

brzoza

norma

1 - - - - - - - - -
2 403 405 408 7.0 7.5 8.5 18 26 50
3 403 401 408 4.3 2.5 6.5 16 22 50
4 383 383 408 - - - 16 16 20